Członkowie ZPFP OK.

Lp

Nazwisko i Imię

1.

Cichoń Bartłomiej

2.

Cieślik Robert

3.

Dajek Andrzej

4.

Drewniak Małgorzata

5.

Firlej Wojciech

6.

Garska Alina

7.

Grela Leopold

8.

Grzędzicka Emilia

9.

Gutowicz Adam

10.

Jędra – Wojciechowska Anna

11.

Knaś Sławomir

12.

Kustosz Dominika

13.

Maciąga Diana

14.

Mazalon Janusz

15.

Mika Mirena

16.

Niedziołek Katarzyna

17.

Oruba Dawid

18.

Ostachowicz Beata

19.

Padoł Jan

20.

Piskornik Zdzisław

21.

Pochopień Andrzej

22.

Rusinek Tomasz

23.

Tomasz Sikorski

24.

Sobas Piotr

25.

Stankiewicz Rafał

26.

Święch Artur

27.

Wąsikowska Patrycja

28.

Weron Elżbieta

29.

Wilk Tomasz

30.

Wojciechowski Dariusz

31.

Wrona Paweł

32.

Wróblewski Mirosław