Związek Polskich Fotografów Przyrody powstał 25.IV.1995 w Warszawie, a inicjatorem jego utworzenia była kilkunastoosobowa grupa pasjonatów fotografii przyrodniczej, w tym zarówno zawodowców, jak i amatorów. Celem związku jest propagowanie piękna przyrody i popularyzacja fotografii przyrodniczej. ZPFP liczy obecnie około 400 członków. Władze i siedziba Zarządu Głównego. Strona Główna ZPFP.
Aktualnie na terenie Polski działa 11 okręgów ZPFP, z których południowo-wschodnią Małopolskę obejmuje Okręg Krakowski, z siedzibą w Krakowie.

Okręg Krakowski ZPFP zrzesza obecnie 30 osób. Zebrania członków odbywają się w podziemiach budynku Instytutu Botaniki UJ w Krakowie, przy ul. Kopernika 27 (duży budynek na przeciwko bramy wejściowej od ulicy Kopernika) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.
Na spotkaniach ogólnych autorzy mogą zaprezentować swoje zdjęcia oraz podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami z dziedziny techniki fotografowania. Innymi formami działalności są wystawy: przekrojowe lub tematyczne, pokazy slajdów dla publiczności, prelekcje na tematy przyrodnicze ilustrowane slajdami oraz plenery fotograficzne, organizowane głównie na terenie parków narodowych.