Nowy Zarząd ZPFP Okręgu Krakowskiego

W dniu 08.04.2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Okręgu Krakowskiego ZPFP, podczas którego wybrano nowy Zarząd na lata 2019-2022 w następującym składzie:
Paweł Wrona – Prezes
Beata Ostachowicz – Wiceprezes
Alina Garska – Skarbnik
Tomasz Wilk – Członek Zarządu
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Jędra-Wojciechowska, Dariusz Wojciechowski, Leopold Grela.
Nowemu Prezesowi życzymy pomyślnej realizacji nowych pomysłów i wytrwania, a wszystkim owocnej pracy :-)