Zostań członkiem ZPFP


Warunkiem przyjęcia do Związku Polskich Fotografów Przyrody jest czynne uczestnictwo w pracach Związku (obecność na zebraniach, prezentacja swoich prac, itp).
Kandydat zobowiązany jest do zaprezentowania swojego fotograficznego dorobku w postaci 2 pokazów po około 50 zdjęć na zaawansowanym poziomie. (forma dowolna choć preferowany jest pokaz cyfrowy)
Zarząd zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania kandydata na członka po pierwszym pokazie, lub wyznaczenie okresu kandydowania.

Więcej informacji  o zasadach przyjmowania członków ZPFP znajduję się na stronie głównej ZPFP  http://zpfp.pl/zostan-czlonkiem-zpfp/jak-zostac-czlonkiem