Kodeks etyczny  fotografii przyrodniczej Związku Polskich Fotografów Przyrody znajduje się na stronie głównej ZPFP
zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny