Członkowie ZPFP OK.

Lp

Nazwisko i Imię

1.

Cichoń Bartłomiej

2.

Cieślik Robert

3.

Dajek Andrzej

4.

Drewniak Małgorzata

5.

Firlej Wojciech

6.

Garska Alina

7.

Grela Leopold

8.

Grzędzicka Emilia

9.

Gutowicz Adam

10.

Jędra – Wojciechowska Anna

11.

Knaś Sławomir

12.

Kustosz Dominika

13.

Maciąga Diana

14.

Mazalon Janusz

15.

Niedziołek Katarzyna

16.

Oruba Dawid

17.

Ostachowicz Beata

18.

Padoł Jan

19.

Piskornik Zdzisław

20.

Rusinek Tomasz

21.

Tomasz Sikorski

22.

Sobas Piotr

23.

Stankiewicz Rafał

24.

Święch Artur

25.

Wąsikowska Patrycja

26.

Weron Elżbieta

27.

Wilk Tomasz

28.

Wojciechowski Dariusz

28.

Wrona Paweł

29.

Wróblewski Mirosław