Związek Polskich Fotografów Przyrody powstał 25.IV.1995 w Warszawie, a inicjatorem jego utworzenia była kilkunastoosobowa grupa pasjonatów fotografii przyrodniczej, w tym zarówno zawodowców, jak i amatorów. Celem związku jest propagowanie piękna przyrody i popularyzacja fotografii przyrodniczej. ZPFP liczy obecnie około 400 członków. Władze i siedziba Zarządu Głównego. Strona Główna ZPFP.
Aktualnie na terenie Polski działa 11 okręgów ZPFP, z których południowo-wschodnią Małopolskę obejmuje Okręg Krakowski, z siedzibą w Krakowie.

Okręg Krakowski ZPFP zrzesza obecnie 30 osób. Zebrania miesięczne członków odbywają się obecnie głównie on-line (ze względu na COVID-19). Przed pandemią   odbywały się w podziemiach budynku Instytutu Botaniki UJ w Krakowie, przy ul. Kopernika 27 (duży budynek na przeciwko bramy wejściowej od ulicy Kopernika) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.  

Ponadto spotykamy się osobiście na imprezach fotograficznych np. na wystawach, konkursach, plenerach, prelekcjach itp.

Na spotkaniach ogólnych autorzy mogą zaprezentować swoje zdjęcia oraz podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami z dziedziny techniki fotografowania. Innymi formami działalności są wystawy: przekrojowe lub tematyczne, pokazy slajdów dla publiczności, prelekcje na tematy przyrodnicze ilustrowane slajdami oraz plenery fotograficzne, organizowane głównie na terenie parków narodowych.